Meet us on Krynica Business Forum!

Exal Bone will be a guest of the Business Forum in Krynica (4-6 September 2018).
We will present our solution at this one of the most prestigious Polish business conferences.
We invite you to our exhibition stand to directly familiarize yourself with our product.
The sponsors of our trip to Krycnia are the Lodz Special Economic Zone and the Startup Spark accelerator.


Exal Bone będzie gościem Forum Biznesowego w Krynicy (4-6 września 2018).
Zaprezentujemy nasze rozwiązanie na tej jednej z najbardziej prestiżowych polskich konferencji biznesowych.
Zapraszamy na nasze stanowisko wystawowe, by bezpośrednio zapoznać się z naszym produktem.
Sponsorami naszego wyjazdu do Krycniy są Łódzka Specjalna Sterfa Eknomiczna i akcelerator Startup Spark.